Kód: 1493/XS/IER/STR 1493/XS/IER/ZLA 1493/XS/IER/IER 1493/XS/IER/RU 1493/XS/ERV/STR 1493/XS/ERV/ZLA 1493/XS/ERV/IER 1493/XS/ERV/RU 1493/XS/LT/STR 1493/XS/LT/ZLA 1493/XS/LT/IER 1493/XS/LT/RU 1493/XS/MOD/STR 1493/XS/MOD/ZLA 1493/XS/MOD/IER 1493/XS/MOD/RU 1493/XS/HNE/STR 1493/XS/HNE/ZLA 1493/XS/HNE/IER 1493/XS/HNE/RU 1493/XS/SIV/STR 1493/XS/SIV/ZLA 1493/XS/SIV/IER 1493/XS/SIV/RU 1493/XS/SVE/STR 1493/XS/SVE/ZLA 1493/XS/SVE/IER 1493/XS/SVE/RU 1493/XS/ERV/STR2 1493/XS/ERV/ZLA2 1493/XS/ERV/IER2 1493/XS/ERV/RU2 1493/XS/TMA/STR 1493/XS/TMA/ZLA 1493/XS/TMA/IER 1493/XS/TMA/RU 1493/XS/SVE/STR2 1493/XS/SVE/ZLA2 1493/XS/SVE/IER2 1493/XS/SVE/RU2 1493/XS/TMA/STR2 1493/XS/TMA/ZLA2 1493/XS/TMA/IER2 1493/XS/TMA/RU2 1493/XS/TMA/STR3 1493/XS/TMA/ZLA3 1493/XS/TMA/IER3 1493/XS/TMA/RU3 1493/XS/SVE/STR4 1493/XS/SVE/ZLA4 1493/XS/SVE/IER4 1493/XS/SVE/RU4 1493/XS/NE/STR 1493/XS/NE/ZLA 1493/XS/NE/IER 1493/XS/NE/RU 1493/S/IER/STR 1493/S/IER/ZLA 1493/S/IER/IER 1493/S/IER/RU 1493/S/ERV/STR 1493/S/ERV/ZLA 1493/S/ERV/IER 1493/S/ERV/RU 1493/S/LT/STR 1493/S/LT/ZLA 1493/S/LT/IER 1493/S/LT/RU 1493/S/MOD/STR 1493/S/MOD/ZLA 1493/S/MOD/IER 1493/S/MOD/RU 1493/S/HNE/STR 1493/S/HNE/ZLA 1493/S/HNE/IER 1493/S/HNE/RU 1493/S/SIV/STR 1493/S/SIV/ZLA 1493/S/SIV/IER 1493/S/SIV/RU 1493/S/SVE/STR 1493/S/SVE/ZLA 1493/S/SVE/IER 1493/S/SVE/RU 1493/S/ERV/STR2 1493/S/ERV/ZLA2 1493/S/ERV/IER2 1493/S/ERV/RU2 1493/S/TMA/STR 1493/S/TMA/ZLA 1493/S/TMA/IER 1493/S/TMA/RU 1493/S/SVE/STR2 1493/S/SVE/ZLA2 1493/S/SVE/IER2 1493/S/SVE/RU2 1493/S/TMA/STR2 1493/S/TMA/ZLA2 1493/S/TMA/IER2 1493/S/TMA/RU2 1493/S/TMA/STR3 1493/S/TMA/ZLA3 1493/S/TMA/IER3 1493/S/TMA/RU3 1493/S/SVE/STR4 1493/S/SVE/ZLA4 1493/S/SVE/IER4 1493/S/SVE/RU4 1493/S/NE/STR 1493/S/NE/ZLA 1493/S/NE/IER 1493/S/NE/RU 1493/M/IER/STR 1493/M/IER/ZLA 1493/M/IER/IER 1493/M/IER/RU 1493/M/ERV/STR 1493/M/ERV/ZLA 1493/M/ERV/IER 1493/M/ERV/RU 1493/M/LT/STR 1493/M/LT/ZLA 1493/M/LT/IER 1493/M/LT/RU 1493/M/MOD/STR 1493/M/MOD/ZLA 1493/M/MOD/IER 1493/M/MOD/RU 1493/M/HNE/STR 1493/M/HNE/ZLA 1493/M/HNE/IER 1493/M/HNE/RU 1493/M/SIV/STR 1493/M/SIV/ZLA 1493/M/SIV/IER 1493/M/SIV/RU 1493/M/SVE/STR 1493/M/SVE/ZLA 1493/M/SVE/IER 1493/M/SVE/RU 1493/M/ERV/STR2 1493/M/ERV/ZLA2 1493/M/ERV/IER2 1493/M/ERV/RU2 1493/M/TMA/STR 1493/M/TMA/ZLA 1493/M/TMA/IER 1493/M/TMA/RU 1493/M/SVE/STR2 1493/M/SVE/ZLA2 1493/M/SVE/IER2 1493/M/SVE/RU2 1493/M/TMA/STR2 1493/M/TMA/ZLA2 1493/M/TMA/IER2 1493/M/TMA/RU2 1493/M/TMA/STR3 1493/M/TMA/ZLA3 1493/M/TMA/IER3 1493/M/TMA/RU3 1493/M/SVE/STR4 1493/M/SVE/ZLA4 1493/M/SVE/IER4 1493/M/SVE/RU4 1493/M/NE/STR 1493/M/NE/ZLA 1493/M/NE/IER 1493/M/NE/RU 1493/L/IER/STR 1493/L/IER/ZLA 1493/L/IER/IER 1493/L/IER/RU 1493/L/ERV/STR 1493/L/ERV/ZLA 1493/L/ERV/IER 1493/L/ERV/RU 1493/L/LT/STR 1493/L/LT/ZLA 1493/L/LT/IER 1493/L/LT/RU 1493/L/MOD/STR 1493/L/MOD/ZLA 1493/L/MOD/IER 1493/L/MOD/RU 1493/L/HNE/STR 1493/L/HNE/ZLA 1493/L/HNE/IER 1493/L/HNE/RU 1493/L/SIV/STR 1493/L/SIV/ZLA 1493/L/SIV/IER 1493/L/SIV/RU 1493/L/SVE/STR 1493/L/SVE/ZLA 1493/L/SVE/IER 1493/L/SVE/RU 1493/L/ERV/STR2 1493/L/ERV/ZLA2 1493/L/ERV/IER2 1493/L/ERV/RU2 1493/L/TMA/STR 1493/L/TMA/ZLA 1493/L/TMA/IER 1493/L/TMA/RU 1493/L/SVE/STR2 1493/L/SVE/ZLA2 1493/L/SVE/IER2 1493/L/SVE/RU2 1493/L/TMA/STR2 1493/L/TMA/ZLA2 1493/L/TMA/IER2 1493/L/TMA/RU2 1493/L/TMA/STR3 1493/L/TMA/ZLA3 1493/L/TMA/IER3 1493/L/TMA/RU3 1493/L/SVE/STR4 1493/L/SVE/ZLA4 1493/L/SVE/IER4 1493/L/SVE/RU4 1493/L/NE/STR 1493/L/NE/ZLA 1493/L/NE/IER 1493/L/NE/RU 1493/XL/IER/STR 1493/XL/IER/ZLA 1493/XL/IER/IER 1493/XL/IER/RU 1493/XL/ERV/STR 1493/XL/ERV/ZLA 1493/XL/ERV/IER 1493/XL/ERV/RU 1493/XL/LT/STR 1493/XL/LT/ZLA 1493/XL/LT/IER 1493/XL/LT/RU 1493/XL/MOD/STR 1493/XL/MOD/ZLA 1493/XL/MOD/IER 1493/XL/MOD/RU 1493/XL/HNE/STR 1493/XL/HNE/ZLA 1493/XL/HNE/IER 1493/XL/HNE/RU 1493/XL/SIV/STR 1493/XL/SIV/ZLA 1493/XL/SIV/IER 1493/XL/SIV/RU 1493/XL/SVE/STR 1493/XL/SVE/ZLA 1493/XL/SVE/IER 1493/XL/SVE/RU 1493/XL/ERV/STR2 1493/XL/ERV/ZLA2 1493/XL/ERV/IER2 1493/XL/ERV/RU2 1493/XL/TMA/STR 1493/XL/TMA/ZLA 1493/XL/TMA/IER 1493/XL/TMA/RU 1493/XL/SVE/STR2 1493/XL/SVE/ZLA2 1493/XL/SVE/IER2 1493/XL/SVE/RU2 1493/XL/TMA/STR2 1493/XL/TMA/ZLA2 1493/XL/TMA/IER2 1493/XL/TMA/RU2 1493/XL/TMA/STR3 1493/XL/TMA/ZLA3 1493/XL/TMA/IER3 1493/XL/TMA/RU3 1493/XL/SVE/STR4 1493/XL/SVE/ZLA4 1493/XL/SVE/IER4 1493/XL/SVE/RU4 1493/XL/NE/STR 1493/XL/NE/ZLA 1493/XL/NE/IER 1493/XL/NE/RU 1493/IN/IER/STR 1493/IN/IER/ZLA 1493/IN/IER/IER 1493/IN/IER/RU 1493/IN/ERV/STR 1493/IN/ERV/ZLA 1493/IN/ERV/IER 1493/IN/ERV/RU 1493/IN/LT/STR 1493/IN/LT/ZLA 1493/IN/LT/IER 1493/IN/LT/RU 1493/IN/MOD/STR 1493/IN/MOD/ZLA 1493/IN/MOD/IER 1493/IN/MOD/RU 1493/IN/HNE/STR 1493/IN/HNE/ZLA 1493/IN/HNE/IER 1493/IN/HNE/RU 1493/IN/SIV/STR 1493/IN/SIV/ZLA 1493/IN/SIV/IER 1493/IN/SIV/RU 1493/IN/SVE/STR 1493/IN/SVE/ZLA 1493/IN/SVE/IER 1493/IN/SVE/RU 1493/IN/ERV/STR2 1493/IN/ERV/ZLA2 1493/IN/ERV/IER2 1493/IN/ERV/RU2 1493/IN/TMA/STR 1493/IN/TMA/ZLA 1493/IN/TMA/IER 1493/IN/TMA/RU 1493/IN/SVE/STR2 1493/IN/SVE/ZLA2 1493/IN/SVE/IER2 1493/IN/SVE/RU2 1493/IN/TMA/STR2 1493/IN/TMA/ZLA2 1493/IN/TMA/IER2 1493/IN/TMA/RU2 1493/IN/TMA/STR3 1493/IN/TMA/ZLA3 1493/IN/TMA/IER3 1493/IN/TMA/RU3 1493/IN/SVE/STR4 1493/IN/SVE/ZLA4 1493/IN/SVE/IER4 1493/IN/SVE/RU4 1493/IN/NE/STR 1493/IN/NE/ZLA 1493/IN/NE/IER 1493/IN/NE/RU Zvoľte variant | Značka: Glosery

Šnúrkový minimalistický Glosery náramok s lietadielkom, chirurgická oceľ, šnúrka 0,8mm

€26,90 €22,42 bez DPH
Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Zvoľte variant
Obvod zápästia
Šnúrka
Prvky
Zvolená varianta nie je k dispozícii. Reset vybraných parametrov.

Unisex minimalistický Glosery náramok s lietadielkom. Prvok lietadielko je z chirurgickej ocele a šnúrka je dostupná v rôznych farebných prevedeniach. Výhodou Glosery šnúrkového náramku je to, že sa nosí "nonstop" - nevadí mu voda a všetky bežné činnosti počas celého dňa. Veľkosť náramku je prispôsobená na mieru podľa veľkosti zápästia + možnosť stiahnuť a roztiahnuť podľa seba.

Prvky (lietadielko, mini korálka s logom - 4mm).

Kategória: Unisex náramky

banner_ikonky_

  • kvalitný a ručne vyrobený náramok s prvkom mini lietadlo 
  • prvok krížik, korálka s logom - chirurgická oceľ - strieborný, zlatý, ružovo-zlatý, čierny
  • dĺžka krížika - 12mm
  • šnúrka 0,8mm - rôzne farby
  • originálny dizajn Glosery - navrhnuté a vyrobené na Slovensku
  • logo Glosery z chirurgickej ocele
  • bezpečne uložený v Glosery krabičke

 

Materiál:

Prvok: chirurgická oceľ

Šnúrka: 100% polyester

 

Farba šnúrky: color


Tabuľka veľkostí:

    Obvod zápästia  
  XS 14-15 cm hand
  S 16-17 cm
  M 18-19 cm
  L 20-21 cm
  XL 22-23 cm
  *iné ..  špecifická veľkosť

* Požiadavky ohľadom veľkosti a farby šnúrky píšte do poznámky v súhrne objednávky (ako zadávate os. údaje). Vždy uvádzajte obvod zápästia. Akú veľkosť si zvoliť?

 

banner_ig_top_

 


 

Follow & Subscribe

fb instagram
twitter_1 yt pinterest google blog

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: