Reklamačný poriadok

Vybavenie reklamácie sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru a Občianskym zákonníkom, kde podľa občianskeho zákonníka č.150/2004 je na každý tovar poskytnutá záruka 2 roky.

 

Ako postupovať v prípade reklamácie

V prípade reklamácie výrobku nás vopred kontaktujte emailom na info@glosery.com spolu s popisom problému v priloženom reklamačnom liste a my Vám radi poskytneme potrebné informácie k reklamácii. Dokument potrebný na reklamáciu nájdete -TU-.

Reklamovaný výrobok môžete taktiež odoslať na našu adresu. Výrobok musí byť kompletný a obsahovať daňový doklad spolu s presným popisom problému reklamovaného výrobku v priloženom reklamačnom liste. Taktiež výrobok musí byť v stave, v akom bol prevzatý pri doručení.

 

Adresy pre reklamáciu:

  • zásielka Slovenskej pošty, Českej pošty
    • Glosery, s.r.o., P.O.BOX, Hrnčiarska 1703/10, 066 01, Humenné, SR
  • zásielka Packety, Zásilkovny
    • príjemca Glosery, s.r.o. - doručenie na pobočku / výdajné miesto Vinoteka Archum, Mierová 71, Humenné (ID 24092)
  • zásielka kuriérskej spoločnosti - napr. DPD, SPS, DHL, GLS a podobne.
    • Glosery, s.r.o., Štefánikova 18 (Chemkostav hl.vchod), 066 01, Humenné, SR

Tel.: +421 908 252 238, e-mail: info@glosery.com

 

O stave reklamácie Vás budeme čo najskôr kontaktovať a chybný alebo poškodený tovar bude opravený, vymenený alebo bude vrátená kúpna cena.

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Ako sa starať o Glosery doplnky  a čomu sa vyhýbať nájdete -TU-.

 

Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že nie ste spokojný s vybavením reklamácie alebo keď sa obrátite na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a neboli ste spokojný so spôsobom, ktorým bola vybavená reklamácia alebo ak sa domnievate sa, že predávajúci porušil vaše práva, máte právo sa obrátiť na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci takúto žiadosť zamietne alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk, kde si môžete vybrať subjekt, na ktorý sa obrátite.

 

banner_ig_top_

 


 

Follow & Subscribe

fb instagram
twitter_1 yt pinterest google blog
Späť do obchodu