Kód: 1541/XS 1541/XS77 1541/XS9 1541/XS17 1541/XS25 1541/XS33 1541/XS41 1541/XS49 1541/XS56 1541/XS63 1541/XS70 1541/XS2 1541/XS78 1541/XS10 1541/XS18 1541/XS26 1541/XS34 1541/XS42 1541/XS50 1541/XS57 1541/XS64 1541/XS71 1541/XS3 1541/XS79 1541/XS11 1541/XS19 1541/XS27 1541/XS35 1541/XS43 1541/XS51 1541/XS58 1541/XS65 1541/XS72 1541/XS4 1541/XS80 1541/XS12 1541/XS20 1541/XS28 1541/XS36 1541/XS44 1541/XS52 1541/XS59 1541/XS66 1541/XS73 1541/XS5 1541/XS81 1541/XS13 1541/XS21 1541/XS29 1541/XS37 1541/XS45 1541/XS53 1541/XS60 1541/XS67 1541/XS74 1541/XS6 1541/XS82 1541/XS14 1541/XS22 1541/XS30 1541/XS38 1541/XS46 1541/XS54 1541/XS61 1541/XS68 1541/XS75 1541/XS7 1541/XS83 1541/XS15 1541/XS23 1541/XS31 1541/XS39 1541/XS47 1541/XS55 1541/XS62 1541/XS69 1541/XS76 1541/XS8 1541/XS84 1541/XS16 1541/XS24 1541/XS32 1541/XS40 1541/XS48 1541/XS85 1541/S-1 1541/S-77 1541/S-9 1541/S-17 1541/S-25 1541/S-33 1541/S-41 1541/S-49 1541/S-56 1541/S-63 1541/S-70 1541/S-2 1541/S-78 1541/S-10 1541/S-18 1541/S-26 1541/S-34 1541/S-42 1541/S-50 1541/S-57 1541/S-64 1541/S-71 1541/S-3 1541/S-79 1541/S-11 1541/S-19 1541/S-27 1541/S-35 1541/S-43 1541/S-51 1541/S-58 1541/S-65 1541/S-72 1541/S-4 1541/S-80 1541/S-12 1541/S-20 1541/S-28 1541/S-36 1541/S-44 1541/S-52 1541/S-59 1541/S-66 1541/S-73 1541/S-5 1541/S-81 1541/S-13 1541/S-21 1541/S-29 1541/S-37 1541/S-45 1541/S-53 1541/S-60 1541/S-67 1541/S-74 1541/S-6 1541/S-82 1541/S-14 1541/S-22 1541/S-30 1541/S-38 1541/S-46 1541/S-54 1541/S-61 1541/S-68 1541/S-75 1541/S-7 1541/S-83 1541/S-15 1541/S-23 1541/S-31 1541/S-39 1541/S-47 1541/S-55 1541/S-62 1541/S-69 1541/S-76 1541/S-8 1541/S-84 1541/S-16 1541/S-24 1541/S-32 1541/S-40 1541/S-48 1541/S-85 1541/M-1 1541/M-77 1541/M-9 1541/M-17 1541/M-25 1541/M-33 1541/M-41 1541/M-49 1541/M-56 1541/M-63 1541/M-70 1541/M-2 1541/M-78 1541/M-10 1541/M-18 1541/M-26 1541/M-34 1541/M-42 1541/M-50 1541/M-57 1541/M-64 1541/M-71 1541/M-3 1541/M-79 1541/M-11 1541/M-19 1541/M-27 1541/M-35 1541/M-43 1541/M-51 1541/M-58 1541/M-65 1541/M-72 1541/M-4 1541/M-80 1541/M-12 1541/M-20 1541/M-28 1541/M-36 1541/M-44 1541/M-52 1541/M-59 1541/M-66 1541/M-73 1541/M-5 1541/M-81 1541/M-13 1541/M-21 1541/M-29 1541/M-37 1541/M-45 1541/M-53 1541/M-60 1541/M-67 1541/M-74 1541/M-6 1541/M-82 1541/M-14 1541/M-22 1541/M-30 1541/M-38 1541/M-46 1541/M-54 1541/M-61 1541/M-68 1541/M-75 1541/M-7 1541/M-83 1541/M-15 1541/M-23 1541/M-31 1541/M-39 1541/M-47 1541/M-55 1541/M-62 1541/M-69 1541/M-76 1541/M-8 1541/M-84 1541/M-16 1541/M-24 1541/M-32 1541/M-40 1541/M-48 1541/M-85 1541/L-2 1541/L-78 1541/L-10 1541/L-18 1541/L-26 1541/L-34 1541/L-42 1541/L-50 1541/L-57 1541/L-64 1541/L-71 1541/L-3 1541/L-79 1541/L-11 1541/L-19 1541/L-27 1541/L-35 1541/L-43 1541/L-51 1541/L-58 1541/L-65 1541/L-72 1541/L-4 1541/L-80 1541/L-12 1541/L-20 1541/L-28 1541/L-36 1541/L-44 1541/L-52 1541/L-59 1541/L-66 1541/L-73 1541/L-5 1541/L-81 1541/L-13 1541/L-21 1541/L-29 1541/L-37 1541/L-45 1541/L-53 1541/L-60 1541/L-67 1541/L-74 1541/L-6 1541/L-82 1541/L-14 1541/L-22 1541/L-30 1541/L-38 1541/L-46 1541/L-54 1541/L-61 1541/L-68 1541/L-75 1541/L-7 1541/L-83 1541/L-15 1541/L-23 1541/L-31 1541/L-39 1541/L-47 1541/L-55 1541/L-62 1541/L-69 1541/L-76 1541/L-8 1541/L-84 1541/L-16 1541/L-24 1541/L-32 1541/L-40 1541/L-48 1541/L-56 1541/L-63 1541/L-70 1541/L-77 1541/L-9 1541/L-85 1541/L-17 1541/L-25 1541/L-33 1541/L-41 1541/L-49 1541/L-86 1541/XL 1541/XL77 1541/XL9 1541/XL17 1541/XL25 1541/XL33 1541/XL41 1541/XL49 1541/XL56 1541/XL63 1541/XL70 1541/XL2 1541/XL78 1541/XL10 1541/XL18 1541/XL26 1541/XL34 1541/XL42 1541/XL50 1541/XL57 1541/XL64 1541/XL71 1541/XL3 1541/XL79 1541/XL11 1541/XL19 1541/XL27 1541/XL35 1541/XL43 1541/XL51 1541/XL58 1541/XL65 1541/XL72 1541/XL4 1541/XL80 1541/XL12 1541/XL20 1541/XL28 1541/XL36 1541/XL44 1541/XL52 1541/XL59 1541/XL66 1541/XL73 1541/XL5 1541/XL81 1541/XL13 1541/XL21 1541/XL29 1541/XL37 1541/XL45 1541/XL53 1541/XL60 1541/XL67 1541/XL74 1541/XL6 1541/XL82 1541/XL14 1541/XL22 1541/XL30 1541/XL38 1541/XL46 1541/XL54 1541/XL61 1541/XL68 1541/XL75 1541/XL7 1541/XL83 1541/XL15 1541/XL23 1541/XL31 1541/XL39 1541/XL47 1541/XL55 1541/XL62 1541/XL69 1541/XL76 1541/XL8 1541/XL84 1541/XL16 1541/XL24 1541/XL32 1541/XL40 1541/XL48 1541/XL85 1541/INE 1541/INE77 1541/INE9 1541/INE17 1541/INE25 1541/INE33 1541/INE41 1541/INE49 1541/INE56 1541/INE63 1541/INE70 1541/INE2 1541/INE78 1541/INE10 1541/INE18 1541/INE26 1541/INE34 1541/INE42 1541/INE50 1541/INE57 1541/INE64 1541/INE71 1541/INE3 1541/INE79 1541/INE11 1541/INE19 1541/INE27 1541/INE35 1541/INE43 1541/INE51 1541/INE58 1541/INE65 1541/INE72 1541/INE4 1541/INE80 1541/INE12 1541/INE20 1541/INE28 1541/INE36 1541/INE44 1541/INE52 1541/INE59 1541/INE66 1541/INE73 1541/INE5 1541/INE81 1541/INE13 1541/INE21 1541/INE29 1541/INE37 1541/INE45 1541/INE53 1541/INE60 1541/INE67 1541/INE74 1541/INE6 1541/INE82 1541/INE14 1541/INE22 1541/INE30 1541/INE38 1541/INE46 1541/INE54 1541/INE61 1541/INE68 1541/INE75 1541/INE7 1541/INE83 1541/INE15 1541/INE23 1541/INE31 1541/INE39 1541/INE47 1541/INE55 1541/INE62 1541/INE69 1541/INE76 1541/INE8 1541/INE84 1541/INE16 1541/INE24 1541/INE32 1541/INE40 1541/INE48 1541/INE85 Zvoľte variant | Značka: Glosery

Šnúrkový minimalistický Glosery náramok RODINKA a PES - chirurgická oceľ, šnúrka 1mm

€26,90
Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Zvoľte variant
Obvod zápästia
Farba šnúrky
Rodinka a pes
Zvolená varianta nie je k dispozícii. Reset vybraných parametrov.

Unisex minimalistický Glosery náramok zdobený rodinkou so psom. Prvok 'rodinka' je z chirurgickej ocele a je dostupný v rôznych počtoch a kombináciách členov rodiny. Šnúrka je dostupná v rôznych farebných prevedeniach. Výhodou Glosery šnúrkového náramku je to, že sa nosí "nonstop" - nevadí mu voda a všetky bežné činnosti počas celého dňa. Veľkosť náramku je prispôsobená na mieru podľa veľkosti zápästia + možnosť stiahnuť a roztiahnuť podľa seba.

Farby šnúrok - čierna, červená, ružová, modrá, hnedá, sivá, biela, zelená

Kategória: Unisex náramky

banner_ikonky_

  • kvalitný a ručne vyrobený náramok s prvkom z chirurgickej ocele
  • šnúrka 1mm
  • farby šnúrok - čierna, červená, ružová, modrá, hnedá, sivá, biela, zelená
  • originálny dizajn Glosery - navrhnuté a vyrobené na Slovensku
  • logo Glosery z chirurgickej ocele
  • bezpečne uložený v Glosery krabičke

 

Materiál:

Prvok: chirurgická oceľ

Šnúrka: 100% polyester

 


Tabuľka veľkostí:

    Obvod zápästia  
  XS 14-15 cm hand
  S 16-17 cm
  M 18-19 cm
  L 20-21 cm
  XL 22-23 cm
  *iné ..  špecifická veľkosť

* Požiadavky ohľadom veľkosti a farby šnúrky píšte do poznámky v súhrne objednávky (ako zadávate os. údaje). Vždy uvádzajte obvod zápästia. Akú veľkosť si zvoliť?

 

banner_ig_top_

 


 

Follow & Subscribe

fb instagram
twitter_1 yt pinterest google blog

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: