Kód: 1487/XS/IER/STR 1487/XS/IER/ZLA 1487/XS/IER/IER 1487/XS/IER/RU 1487/XS/ERV/STR 1487/XS/ERV/ZLA 1487/XS/ERV/IER 1487/XS/ERV/RU 1487/XS/LT/STR 1487/XS/LT/ZLA 1487/XS/LT/IER 1487/XS/LT/RU 1487/XS/MOD/STR 1487/XS/MOD/ZLA 1487/XS/MOD/IER 1487/XS/MOD/RU 1487/XS/HNE/STR 1487/XS/HNE/ZLA 1487/XS/HNE/IER 1487/XS/HNE/RU 1487/XS/SIV/STR 1487/XS/SIV/ZLA 1487/XS/SIV/IER 1487/XS/SIV/RU 1487/XS/SVE/STR 1487/XS/SVE/ZLA 1487/XS/SVE/IER 1487/XS/SVE/RU 1487/XS/ERV/STR2 1487/XS/ERV/ZLA2 1487/XS/ERV/IER2 1487/XS/ERV/RU2 1487/XS/TMA/STR 1487/XS/TMA/ZLA 1487/XS/TMA/IER 1487/XS/TMA/RU 1487/XS/SVE/STR2 1487/XS/SVE/ZLA2 1487/XS/SVE/IER2 1487/XS/SVE/RU2 1487/XS/TMA/STR2 1487/XS/TMA/ZLA2 1487/XS/TMA/IER2 1487/XS/TMA/RU2 1487/XS/SVE/STR3 1487/XS/SVE/ZLA3 1487/XS/SVE/IER3 1487/XS/SVE/RU3 1487/XS/TMA/STR3 1487/XS/TMA/ZLA3 1487/XS/TMA/IER3 1487/XS/TMA/RU3 1487/XS/SVE/STR4 1487/XS/SVE/ZLA4 1487/XS/SVE/IER4 1487/XS/SVE/RU4 1487/XS/NE/STR 1487/XS/NE/ZLA 1487/XS/NE/IER 1487/XS/NE/RU 1487/XS/LOS/STR 1487/XS/LOS/ZLA 1487/XS/LOS/IER 1487/XS/LOS/RU 1487/S/IER/STR 1487/S/IER/ZLA 1487/S/IER/IER 1487/S/IER/RU 1487/S/ERV/STR 1487/S/ERV/ZLA 1487/S/ERV/IER 1487/S/ERV/RU 1487/S/LT/STR 1487/S/LT/ZLA 1487/S/LT/IER 1487/S/LT/RU 1487/S/MOD/STR 1487/S/MOD/ZLA 1487/S/MOD/IER 1487/S/MOD/RU 1487/S/HNE/STR 1487/S/HNE/ZLA 1487/S/HNE/IER 1487/S/HNE/RU 1487/S/SIV/STR 1487/S/SIV/ZLA 1487/S/SIV/IER 1487/S/SIV/RU 1487/S/SVE/STR 1487/S/SVE/ZLA 1487/S/SVE/IER 1487/S/SVE/RU 1487/S/ERV/STR2 1487/S/ERV/ZLA2 1487/S/ERV/IER2 1487/S/ERV/RU2 1487/S/TMA/STR 1487/S/TMA/ZLA 1487/S/TMA/IER 1487/S/TMA/RU 1487/S/SVE/STR2 1487/S/SVE/ZLA2 1487/S/SVE/IER2 1487/S/SVE/RU2 1487/S/TMA/STR2 1487/S/TMA/ZLA2 1487/S/TMA/IER2 1487/S/TMA/RU2 1487/S/SVE/STR3 1487/S/SVE/ZLA3 1487/S/SVE/IER3 1487/S/SVE/RU3 1487/S/TMA/STR3 1487/S/TMA/ZLA3 1487/S/TMA/IER3 1487/S/TMA/RU3 1487/S/SVE/STR4 1487/S/SVE/ZLA4 1487/S/SVE/IER4 1487/S/SVE/RU4 1487/S/NE/STR 1487/S/NE/ZLA 1487/S/NE/IER 1487/S/NE/RU 1487/S/LOS/STR 1487/S/LOS/ZLA 1487/S/LOS/IER 1487/S/LOS/RU 1487/M/IER/STR 1487/M/IER/ZLA 1487/M/IER/IER 1487/M/IER/RU 1487/M/ERV/STR 1487/M/ERV/ZLA 1487/M/ERV/IER 1487/M/ERV/RU 1487/M/LT/STR 1487/M/LT/ZLA 1487/M/LT/IER 1487/M/LT/RU 1487/M/MOD/STR 1487/M/MOD/ZLA 1487/M/MOD/IER 1487/M/MOD/RU 1487/M/HNE/STR 1487/M/HNE/ZLA 1487/M/HNE/IER 1487/M/HNE/RU 1487/M/SIV/STR 1487/M/SIV/ZLA 1487/M/SIV/IER 1487/M/SIV/RU 1487/M/SVE/STR 1487/M/SVE/ZLA 1487/M/SVE/IER 1487/M/SVE/RU 1487/M/ERV/STR2 1487/M/ERV/ZLA2 1487/M/ERV/IER2 1487/M/ERV/RU2 1487/M/TMA/STR 1487/M/TMA/ZLA 1487/M/TMA/IER 1487/M/TMA/RU 1487/M/SVE/STR2 1487/M/SVE/ZLA2 1487/M/SVE/IER2 1487/M/SVE/RU2 1487/M/TMA/STR2 1487/M/TMA/ZLA2 1487/M/TMA/IER2 1487/M/TMA/RU2 1487/M/SVE/STR3 1487/M/SVE/ZLA3 1487/M/SVE/IER3 1487/M/SVE/RU3 1487/M/TMA/STR3 1487/M/TMA/ZLA3 1487/M/TMA/IER3 1487/M/TMA/RU3 1487/M/SVE/STR4 1487/M/SVE/ZLA4 1487/M/SVE/IER4 1487/M/SVE/RU4 1487/M/NE/STR 1487/M/NE/ZLA 1487/M/NE/IER 1487/M/NE/RU 1487/M/LOS/STR 1487/M/LOS/ZLA 1487/M/LOS/IER 1487/M/LOS/RU 1487/L/IER/STR 1487/L/IER/ZLA 1487/L/IER/IER 1487/L/IER/RU 1487/L/ERV/STR 1487/L/ERV/ZLA 1487/L/ERV/IER 1487/L/ERV/RU 1487/L/LT/STR 1487/L/LT/ZLA 1487/L/LT/IER 1487/L/LT/RU 1487/L/MOD/STR 1487/L/MOD/ZLA 1487/L/MOD/IER 1487/L/MOD/RU 1487/L/HNE/STR 1487/L/HNE/ZLA 1487/L/HNE/IER 1487/L/HNE/RU 1487/L/SIV/STR 1487/L/SIV/ZLA 1487/L/SIV/IER 1487/L/SIV/RU 1487/L/SVE/STR 1487/L/SVE/ZLA 1487/L/SVE/IER 1487/L/SVE/RU 1487/L/ERV/STR2 1487/L/ERV/ZLA2 1487/L/ERV/IER2 1487/L/ERV/RU2 1487/L/TMA/STR 1487/L/TMA/ZLA 1487/L/TMA/IER 1487/L/TMA/RU 1487/L/SVE/STR2 1487/L/SVE/ZLA2 1487/L/SVE/IER2 1487/L/SVE/RU2 1487/L/TMA/STR2 1487/L/TMA/ZLA2 1487/L/TMA/IER2 1487/L/TMA/RU2 1487/L/SVE/STR3 1487/L/SVE/ZLA3 1487/L/SVE/IER3 1487/L/SVE/RU3 1487/L/TMA/STR3 1487/L/TMA/ZLA3 1487/L/TMA/IER3 1487/L/TMA/RU3 1487/L/SVE/STR4 1487/L/SVE/ZLA4 1487/L/SVE/IER4 1487/L/SVE/RU4 1487/L/NE/STR 1487/L/NE/ZLA 1487/L/NE/IER 1487/L/NE/RU 1487/L/LOS/STR 1487/L/LOS/ZLA 1487/L/LOS/IER 1487/L/LOS/RU 1487/XL/IER/STR 1487/XL/IER/ZLA 1487/XL/IER/IER 1487/XL/IER/RU 1487/XL/ERV/STR 1487/XL/ERV/ZLA 1487/XL/ERV/IER 1487/XL/ERV/RU 1487/XL/LT/STR 1487/XL/LT/ZLA 1487/XL/LT/IER 1487/XL/LT/RU 1487/XL/MOD/STR 1487/XL/MOD/ZLA 1487/XL/MOD/IER 1487/XL/MOD/RU 1487/XL/HNE/STR 1487/XL/HNE/ZLA 1487/XL/HNE/IER 1487/XL/HNE/RU 1487/XL/SIV/STR 1487/XL/SIV/ZLA 1487/XL/SIV/IER 1487/XL/SIV/RU 1487/XL/SVE/STR 1487/XL/SVE/ZLA 1487/XL/SVE/IER 1487/XL/SVE/RU 1487/XL/ERV/STR2 1487/XL/ERV/ZLA2 1487/XL/ERV/IER2 1487/XL/ERV/RU2 1487/XL/TMA/STR 1487/XL/TMA/ZLA 1487/XL/TMA/IER 1487/XL/TMA/RU 1487/XL/SVE/STR2 1487/XL/SVE/ZLA2 1487/XL/SVE/IER2 1487/XL/SVE/RU2 1487/XL/TMA/STR2 1487/XL/TMA/ZLA2 1487/XL/TMA/IER2 1487/XL/TMA/RU2 1487/XL/SVE/STR3 1487/XL/SVE/ZLA3 1487/XL/SVE/IER3 1487/XL/SVE/RU3 1487/XL/TMA/STR3 1487/XL/TMA/ZLA3 1487/XL/TMA/IER3 1487/XL/TMA/RU3 1487/XL/SVE/STR4 1487/XL/SVE/ZLA4 1487/XL/SVE/IER4 1487/XL/SVE/RU4 1487/XL/NE/STR 1487/XL/NE/ZLA 1487/XL/NE/IER 1487/XL/NE/RU 1487/XL/LOS/STR 1487/XL/LOS/ZLA 1487/XL/LOS/IER 1487/XL/LOS/RU 1487/IN/IER/STR 1487/IN/IER/ZLA 1487/IN/IER/IER 1487/IN/IER/RU 1487/IN/ERV/STR 1487/IN/ERV/ZLA 1487/IN/ERV/IER 1487/IN/ERV/RU 1487/IN/LT/STR 1487/IN/LT/ZLA 1487/IN/LT/IER 1487/IN/LT/RU 1487/IN/MOD/STR 1487/IN/MOD/ZLA 1487/IN/MOD/IER 1487/IN/MOD/RU 1487/IN/HNE/STR 1487/IN/HNE/ZLA 1487/IN/HNE/IER 1487/IN/HNE/RU 1487/IN/SIV/STR 1487/IN/SIV/ZLA 1487/IN/SIV/IER 1487/IN/SIV/RU 1487/IN/SVE/STR 1487/IN/SVE/ZLA 1487/IN/SVE/IER 1487/IN/SVE/RU 1487/IN/ERV/STR2 1487/IN/ERV/ZLA2 1487/IN/ERV/IER2 1487/IN/ERV/RU2 1487/IN/TMA/STR 1487/IN/TMA/ZLA 1487/IN/TMA/IER 1487/IN/TMA/RU 1487/IN/SVE/STR2 1487/IN/SVE/ZLA2 1487/IN/SVE/IER2 1487/IN/SVE/RU2 1487/IN/TMA/STR2 1487/IN/TMA/ZLA2 1487/IN/TMA/IER2 1487/IN/TMA/RU2 1487/IN/SVE/STR3 1487/IN/SVE/ZLA3 1487/IN/SVE/IER3 1487/IN/SVE/RU3 1487/IN/TMA/STR3 1487/IN/TMA/ZLA3 1487/IN/TMA/IER3 1487/IN/TMA/RU3 1487/IN/SVE/STR4 1487/IN/SVE/ZLA4 1487/IN/SVE/IER4 1487/IN/SVE/RU4 1487/IN/NE/STR 1487/IN/NE/ZLA 1487/IN/NE/IER 1487/IN/NE/RU 1487/IN/LOS/STR 1487/IN/LOS/ZLA 1487/IN/LOS/IER 1487/IN/LOS/RU Zvoľte variant | Značka: Glosery

Partnerský šnúrkový Glosery náramok so srdiečkom, chirurgická oceľ, šnúrka 0,8mm

€26,90
Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Zvoľte variant
Obvod zápästia
Šnúrka
Prvky
Zvolená varianta nie je k dispozícii. Reset vybraných parametrov.

Tip pre partnerské náramky od značky Glosery. U nás môžu byť partnerkými náramkami všetky naše unisex náramky. Stačí si zvoliť ten svoj náramok a my veľkosť náramku prispôsobíme pre teba a tvojho partnera. Aj Glosery môže byť malou súčasťou Vašej lásky ... 

Partnerský minimalistický Glosery náramok s mini srdiečkom. Náramok sa môže nosiť aj ako symbol lásky, priateľstva a pod. Prvok srdiečko je z chirurgickej ocele a šnúrka je dostupná v rôznych farebných prevedeniach. Výhodou Glosery šnúrkového náramku je to, že sa nosí "nonstop" - nevadí mu voda a všetky bežné činnosti počas celého dňa. Veľkosť náramku je prispôsobená na mieru podľa veľkosti zápästia + možnosť stiahnuť a roztiahnuť podľa seba.

Prvky (nekonečno, mini korálka s logom - 4mm).

 Uvedená cena je za 1ks náramku. 

Kategória: Partnerské náramky

banner_ikonky_

  • kvalitný a ručne vyrobený náramok s prvkom mini srdiečka 
  • prvok mini srdiečko, korálka s logom - chirurgická oceľ - strieborný, zlatý, ružovo-zlatý, čierny
  • dĺžka prvku mini srdiečka - 12mm
  • šnúrka 0,8mm - rôzne farby
  • originálny dizajn Glosery - navrhnuté a vyrobené na Slovensku
  • logo Glosery z chirurgickej ocele
  • bezpečne uložený v Glosery krabičke

 

Materiál:

Prvok: chirurgická oceľ

Šnúrka: 100% polyester

 

Farba šnúrky: farby0.8-snurky


Tabuľka veľkostí:

    Obvod zápästia  
  XS 14-15 cm hand
  S 16-17 cm
  M 18-19 cm
  L 20-21 cm
  XL 22-23 cm
  *iné ..  špecifická veľkosť

* Požiadavky ohľadom veľkosti a farby šnúrky píšte do poznámky v súhrne objednávky (ako zadávate os. údaje). Vždy uvádzajte obvod zápästia. Akú veľkosť si zvoliť?

 

banner_ig_top_

 


 

Follow & Subscribe

fb instagram
twitter_1 yt pinterest google blog

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: